Coronavoorspellingen #6 : we zitten al in het postcorona-tijdperk.

De mens kent het coronavirus nog maar zes maanden. Daardoor is er nog heel veel ruimte voor voortschrijdend inzicht. Wat gisteren duidelijk leek, is het morgen misschien helemaal niet.

Voortschrijdend inzicht is een te weinig geapprecieerd proces. Vanop een afstand lijkt het verdacht veel op een ongelukkige ketting van verkeerde inschattingen die continu moet worden bijgesteld, maar in realiteit is dit de manier waarop de meeste kennis zich ontwikkelt. Je vertrekt vanuit een aanname en merkt welke delen kloppen en welke niet.

Eén van die aannames was dat de coronacrisis een kwestie van maanden is en dat onze tijdsrekening bestaat uit drie delen: de wereld voor corona, de coronacrisis en straks postcorona.

Postcorona is nu

Ondertussen wordt steeds duidelijker dat dat beeld niet klopt. Het zal langer duren dan een paar maanden om deze crisis te bezweren en een nieuw inzicht dringt zich dan ook op : wat als er geen coronacrisis is? Wat als de fase waar we ons nu in bevinden met andere woorden al sinds december 2019 de postcorona-periode is?

Wat als er geen coronacrisis is? Wat als de fase waar we ons nu in bevinden met andere woorden al sinds december 2019 de postcorona-periode is?

Dit heeft een invloed op hoe (en vooral op wanneer) we toekomstplannen maken. In het coronacrisisdenken zitten we nu immers in een soort gedwongen rustperiode. Het échte leven ligt stil tot we dat virus verslagen hebben. Pas als we als mens ook dit organisme getemd hebben, kunnen we weer volop in gang schieten met alles wat we zo graag doen.

In het postcorona-is-nu-denken moeten we nu al verder doen. Dat betekent niet dat we ons ongestoord terug kunnen gaan gedragen als voor onze kennismaking met het virus, maar het betekent evenmin dat we deze ‘bizarre periode’ (om een populaire uitdrukking te gebruiken) eerst moeten uitzweten.

Viruswaarschuwingen

Het virus verspreidt zich oncontroleerbaar snel over de planeet en we gingen in lockdown om die ongecontroleerde verspreiding te breken. We zitten nu in ‘code rood’. Een controleerbaar virus ligt in het vooruitzicht, maar zal een blijvende bedreiging vormen. In de toekomst gaan we blijven testen. Misschien brengt een vaccin daar verandering in, maar niemand die daar beloftes over kan doen.

Voor eventorganisatoren betekent dat dat we in de toekomst met veel interesse de testresultaten zullen leren lezen. De kans is bestaande dat in de toekomst grotere events af en toe on hold gezet zullen moeten worden als het virus terug opflakkert.

De kans is bestaande dat in de toekomst grotere events af en toe on hold gezet zullen moeten worden als het virus terug opflakkert.

Het lijkt best realistisch dat grotere events rekening zullen moeten gaan houden met steeds accuratere voorspellingsmodellen en ‘viruswaarschuwingen’ die aangeven wanneer er extra maatregelen zoals lockdowns nodig zijn.

Net zoals onze veiligheidsraad nu een heropening van de winkels laat afhangen van dalende besmettingscijfers, zullen we misschien in de toekomst een percentage kleven op een veiligheidsrisico in sommige periodes van het jaar. We zullen daarbij meestal de verspreiding van het virus wel kunnen bedwingen met basismaatregelen (‘code groen’), maar af en toe zullen tijdelijke stappen terug nodig zijn (‘code geel’) om een volledige nieuwe lockdown (‘code rood’) te voorkomen.

Deze extra laag onzekerheid voor grote evenementen zal al gauw als heel normaal aanvoelen. Ook dat is immers voortschrijdend inzicht.