Coronavoorspellingen #7 : ook zonder silver bullet moeten we vooruit.

In het begin van de lockdown hing elke winkel een bordje uit met “gesloten wegens coronavirus”.

Tegen het einde van de lockdown waren er twee soorten winkels: zij die dat bordje nog steeds hadden hangen en zij die alvast waren begonnen met hun producten op een andere manier aan hun klanten te bezorgen.

Compenseerden die nieuwe verkoopskanalen het verlies van die winkels? Wellicht niet. Maar het is wel het soort vechtlust dat een heel belangrijk signaal geeft aan de vaste klanten: we zijn er nog.

Een voelbare verlamming

Om het virus onder controle te krijgen hebben we tijdelijk heel veel vrijheid opgeofferd. Aan de start van de exit strategy zien we scholen, bedrijven en winkels opengaan en we kunnen in beperkte kring de eerste nieuwe mensen ontmoeten. Stilaan komt er terug wat perspectief op een menselijkere maatschappij.

Dat perspectief is er absoluut nog niet voor concertzalen en nightlife, niet omdat het beleid deze sectoren over het hoofd heeft gezien, maar gewoon omdat dit de moeilijkst op te lossen puzzel is. Fysieke nabijheid is hier immers cruciaal en onvermijdelijk.

De essentie van wat we doen is ineens gevaarlijk voor onze bezoekers. En wat het erger maakt is dat er niet eens een oplossing in zicht is voor de nabije toekomst.

Het leidt tot een voelbare verlamming in de sector. Vele huizen wachten op instructies van de overheid. Veel organisaties liggen stil tot de dag dat ze te horen krijgen dat ze weer open mogen.

Dat is allemaal heel erg begrijpelijk want deze crisis is dan ook niet niks: de essentie van wat we doen is ineens gevaarlijk voor onze bezoekers. En wat het erger maakt is dat er niet eens een oplossing in zicht is voor de nabije toekomst.

Geen silver bullet

Nochtans is die verlamming geen goede zaak. In een sector die kreunde onder immense productiedruk was er amper ruimte om strategisch na te denken over het metier van concertzalen en discotheken. Die ruimte is er nu ineens wel. Ook zonder silver bullet, zonder wonderoplossing die alles weer zoals vroeger maakt, kunnen we kijken naar kleine winsten en overwinningen.

Popmuziek beleven we samen. Daarom is het zo belangrijk dat muzikanten en pophuizen nu met hun publiek een verhaal blijven schrijven. Het is daarbij niet eens zo belangrijk of dat verhaal zo goed is als the real thing. Een publiek begrijpt heus wel dat het rare tijden zijn.

Wat belangrijker is, is het gebaar dat we samen sleutelen aan die wereld na corona. Zo hou je de band met je bestaande publiek warm.

Nieuwe publieken

Een nieuw publiek aanboren in deze tijden lijkt op het eerste gezicht moeilijker, maar misschien is zelfs dàt niet onmogelijk.

We leven in een ongeziene isolatiemaatschappij nu. Nog nooit zijn de noden van mensen om andere mensen te ontmoeten groter geweest dan nu. Bij jongeren die thuis amper ruimte hebben, bij singles die niemand zien, in woonzorgcentra, bij leerlingen die nog niet terug naar school durven, …

Als in de 1,5 metermaatschappij onze vertrouwde concerten een tijd lang niet meer kunnen, kunnen we dan alvast geen nieuw aanbod uit de grond stampen voor de groepen die het meeste snakken naar ontmoeting?

Als in de 1,5 metermaatschappij onze vertrouwde concerten een tijd lang niet meer kunnen, kunnen we dan alvast geen nieuw aanbod uit de grond stampen voor de groepen die het meeste snakken naar ontmoeting?

Popmuziek staat centraal in onze maatschappij. Alleen al daarom moeten muzikanten en huizen in beweging blijven. Na de coronacrisis zullen er immers twee soorten spelers zijn: zij die het verkleurde “gesloten”-bordje van hun deur proberen te halen en zij die veranderd uit de crisis zijn gekomen en merken dat ze relevanter en sterker dan ooit zijn.

Coronavoorspellingen #6 : we zitten al in het postcorona-tijdperk.

De mens kent het coronavirus nog maar zes maanden. Daardoor is er nog heel veel ruimte voor voortschrijdend inzicht. Wat gisteren duidelijk leek, is het morgen misschien helemaal niet.

Voortschrijdend inzicht is een te weinig geapprecieerd proces. Vanop een afstand lijkt het verdacht veel op een ongelukkige ketting van verkeerde inschattingen die continu moet worden bijgesteld, maar in realiteit is dit de manier waarop de meeste kennis zich ontwikkelt. Je vertrekt vanuit een aanname en merkt welke delen kloppen en welke niet.

Eén van die aannames was dat de coronacrisis een kwestie van maanden is en dat onze tijdsrekening bestaat uit drie delen: de wereld voor corona, de coronacrisis en straks postcorona.

Postcorona is nu

Ondertussen wordt steeds duidelijker dat dat beeld niet klopt. Het zal langer duren dan een paar maanden om deze crisis te bezweren en een nieuw inzicht dringt zich dan ook op : wat als er geen coronacrisis is? Wat als de fase waar we ons nu in bevinden met andere woorden al sinds december 2019 de postcorona-periode is?

Wat als er geen coronacrisis is? Wat als de fase waar we ons nu in bevinden met andere woorden al sinds december 2019 de postcorona-periode is?

Dit heeft een invloed op hoe (en vooral op wanneer) we toekomstplannen maken. In het coronacrisisdenken zitten we nu immers in een soort gedwongen rustperiode. Het échte leven ligt stil tot we dat virus verslagen hebben. Pas als we als mens ook dit organisme getemd hebben, kunnen we weer volop in gang schieten met alles wat we zo graag doen.

In het postcorona-is-nu-denken moeten we nu al verder doen. Dat betekent niet dat we ons ongestoord terug kunnen gaan gedragen als voor onze kennismaking met het virus, maar het betekent evenmin dat we deze ‘bizarre periode’ (om een populaire uitdrukking te gebruiken) eerst moeten uitzweten.

Viruswaarschuwingen

Het virus verspreidt zich oncontroleerbaar snel over de planeet en we gingen in lockdown om die ongecontroleerde verspreiding te breken. We zitten nu in ‘code rood’. Een controleerbaar virus ligt in het vooruitzicht, maar zal een blijvende bedreiging vormen. In de toekomst gaan we blijven testen. Misschien brengt een vaccin daar verandering in, maar niemand die daar beloftes over kan doen.

Voor eventorganisatoren betekent dat dat we in de toekomst met veel interesse de testresultaten zullen leren lezen. De kans is bestaande dat in de toekomst grotere events af en toe on hold gezet zullen moeten worden als het virus terug opflakkert.

De kans is bestaande dat in de toekomst grotere events af en toe on hold gezet zullen moeten worden als het virus terug opflakkert.

Het lijkt best realistisch dat grotere events rekening zullen moeten gaan houden met steeds accuratere voorspellingsmodellen en ‘viruswaarschuwingen’ die aangeven wanneer er extra maatregelen zoals lockdowns nodig zijn.

Net zoals onze veiligheidsraad nu een heropening van de winkels laat afhangen van dalende besmettingscijfers, zullen we misschien in de toekomst een percentage kleven op een veiligheidsrisico in sommige periodes van het jaar. We zullen daarbij meestal de verspreiding van het virus wel kunnen bedwingen met basismaatregelen (‘code groen’), maar af en toe zullen tijdelijke stappen terug nodig zijn (‘code geel’) om een volledige nieuwe lockdown (‘code rood’) te voorkomen.

Deze extra laag onzekerheid voor grote evenementen zal al gauw als heel normaal aanvoelen. Ook dat is immers voortschrijdend inzicht.