Vergeet goede voornemens. Met deze vijf attitudes haal je het meeste uit 2022.

In plaats van onszelf overambitieuze doelen op te leggen, denken we in 2022 beter na over hoe we onze manier van werken zélf willen verbeteren. Hier zijn vijf attitudes die ik mezelf in het nieuwe jaar verder wil aanleren. Ik ben heel benieuwd naar wat die van jou zijn.

1. Plezier vinden in onzekerheid.

Al bijna twee jaar verstoort die pandemie alles. Leuk is het niet, maar net buiten de comfortzone leren we het meeste. Dus waarom proberen we niet wat meer te genieten van die onzekerheid? Het avontuur opzoeken in alles wat we doen dus. Want als niets nog zeker is, dan kan plots heel veel.

2. Niet zeuren, maar poetsen.

Het is normaal dat we ons verlamd voelen door alles wat er vandaag rond ons gebeurt. Niets helpt beter tegen dat gevoel van overweldigd worden dan actie. Veel te lange to do-lijst? Begin alvast met het eerste item. Kan je niet kiezen tussen drie opties? Ga voor nummer één. Soms is het zo eenvoudig. Bezig blijven is het beste middel tegen verlamming.

3. Ga altijd uit van goede bedoelingen.

Het is niet moeilijk om je te ergeren aan andere mensen. Wanneer de druk op de ketel staat, kunnen we minder hebben van elkaar. Maar vandaag hebben we net meer dan ooit mildheid en begrip nodig. Vraag je af wat de meest positieve lezing is die je kan geven aan de acties van anderen en ga ervan uit dat ze het zo bedoelden.

4. Minder social media, meer conversatie.

Er is niks sociaals aan een algoritme dat beslist wat jij mag lezen en wie jouw reacties mag zien. Behandel socials als een noodzakelijk kwaad en haal conversaties zo snel mogelijk weg van die platformen (“Interessant punt! Zin om daar binnenkort eens over door te bomen tijdens een zoom-call?”). Schrijf je rechtstreeks in op nieuwsbrieven van organisaties die je interessant vindt (en begin je eigen nieuwsbrief!). En waarom zou 2022 niet het jaar zijn waarin je eindelijk die toxische Facebook-account verwijdert?

5. Als je snel wil reizen, ga dan alleen. Als je ver wil reizen, ga dan samen

Investeer meer in samenwerkingen. In crisistijden is het verleidelijk om terug te plooien op onze bekende netwerken en rollen. Maar zo ontstaat net tunnelvisie. Stel dit jaar wat vaker de vraag “Wie is er met hetzelfde probleem bezig als ik?” en spreek met hen af voor koffie of een online babbel.

Forget new year’s resolutions. Here are five attitudes that will help you make the most of 2022

Instead of setting overly ambitious goals for the new year, let us focus on the way we approach things in our professional lives. Here are five attitudes I am cultivating in 2022. I would love to hear yours.

1. Finding the fun in uncertainty

The pandemic has been disrupting everything for nearly two years now. It is not a pleasant feeling, but outside of the comfort zone is where all the learning happens. So why not embrace the uncertainty and look for the adventure in all of your endeavours? After all, if anything can happen, anything can happen.

2. Drowning is a poor strategy, try swimming instead

It is very human to feel paralysed by all that is happening around us. The best antidote for overwhelm is action. Stuck with an impossibly long to do list? Start by doing the first item. Unable to choose between three options? Pick the first one. It can be that simple. Being active is the best way to snap out of paralysis.

3. Always assume positive intent

It is not hard to be annoyed by other people. When the heat is on, we have a tendency to show less empathy. But it is kindness and understanding that will help you through most of today’s struggles. What is the most positive assumption you can make about other people’s actions? Go with that one.

4. Less social media, more conversation

There is nothing social about an algorithm that decides what you get to read and who reads your replies. Treat socials as necessary evils and take conversations off the platforms as quickly as possible (“Interesting point, shall we set up a Zoom call to discuss this further?”). Directly subscribe to newsletters from organisations you like (and start your own!). And why not make 2022 the year you finally delete that toxic Facebook account?

5. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together

Invest more in collaborations. It doesn’t have to be ambitious. In times of crisis, it is tempting to fall back on familiar networks and roles. But that is how you get tunnel vision. In 2022 ask yourself “Who is working on a similar problem?” and meet up with them over coffee and/or video call.